تغییرات آپدیت مپ ۶٫۸۰ دوتا و دوتا ۲ کاملا فارسی

آپديت ها ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۱ دیدگاه 3345 بازدید

terrorblade dota2

یکی از مهمترین اتفاقات آمدن هیروی Terror Blade  یا همان Soul Keeper در دوتا ۲ است.

عکسهایی از این هیرو و لول های آن منتشر شده است که آمدن آن را در این پچ قطعی کرده است.

.

.

تغییرات Game Play :

– از این پس اگر بعد از تمام شدن تایمر پیک کردن هیرو در مد AP ، هیرویی انتخاب نکرده باشید در هر ثانیه ۱ طلا از شما کم خواهد شد.

– تایمر مد AP از ۶۰ ثانیه به ۷۵ ثانیه افزایش یافت.

– تایمر زمان حرکت کریپ ها از ۹۰ ثانیه به ۷۵ ثانیه کاهش یافت.

– روشان دیگر از دقیقه ۴۵ به بعد قوی تر نمی شود.

– میزان قوی تر شدن روشان به ۲۰% افزایش یافت.

– میزان پول حال از کشتن روشان از ۱۰۵-۶۰۰ به ۱۵۰-۴۰۰ تغییر کرده .

.

.

هیروها :

– میزان دید در شب این هیرو از ۱۴۰۰ به ۸۰۰ کاهش یافت.

– طول کشیدن لول ۲ این هیرو از ۷ ثانیه به ۵٫۵ ثانیه کاهش یافت.

– لول ۲ این هیرو در اثر حرکت در هوا قوی تر نخواهد شد. (مثلا وقتی هیروی حریف teleport می کند)

.

– میزان افزایش خسارت لول ۲ این هیرو از ۱۰/۱۵/۲۰/۲۵ به ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰ درصد افزایش یافت.

– مدت ماندگاری لول ۲ این هیرو از ۱۲ به ۱۶ ثانیه افزایش یافت.

– میزان چسبندگی لول ۲ این هیرو از ۰٫۱ به ۰٫۵ افزایش یافت.

.

– میزان محیط خسارت زدن توسط لول ۶ این هیرو از ۳۰۰ به ۴۵۰ افزایش یافت.

–  برای لول ۶ این هیرو نشانگر AOE قرار داده شده است.

.

 – میزان پر شدن HP این هیرو از ۲ به ۳ افزایش یافت.

– میزان ماندگاری لول ۱ این هیرو از ۱٫۵/۲/۲٫۵/۳ به ۲٫۰/۲٫۴/۲٫۸/۳٫۲ افزایش یافت.

– زمان آماده شدن لول ۱ این هیرو از ۱۰ ثانیه به ۱۶/۱۴/۱۲/۱۰ ثانیه تغییر کرد.

.

– مدت برخورد اتک از ۰٫۵ به ۰٫۳ کاهش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ظاهر کردن پرنده این هیرو از ۶۰/۷۰/۸۰/۸۰ به ۶۰ ثانیه کاهش یافت.

– مدت زمان آماده شدن لول ظاهر کردن گراز این هیرو از ۷۰/۸۰/۹۰ به ۶۰ ثانیه کاهش یافت.

– با ظاهر کردن پرنده یا گراز دیگر پرنده یا گراز قبلی از بین نمی رود.

.

– میزان افزایش دمیج و سرعت این هیرو بر اساس لول ۳ از ۷/۱۴/۲۱/۲۸ به ۵/۱۵/۲۵/۳۵ کاهش یافت.

– لول ۳ این هیرو وقتی در فاصله کمتر از ۳۲۵ شما باشد میزان سود کامل (به جای نصف) را به شما می دهد.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو از ۱۸۰/۱۶۰/۱۴۰ به ۱۴۰/۱۲۰/۱۰۰ کاهش یافت.

.

– دمیج اولیه این هیرو ۴ واحد کاهش یافت.

.

– دیگر نمی تواند از محدوده مپ خارج شود.(برای سایر هیروها مانند Spectre و Batrider نیز این عمل صادق است)

– لول تور این هیرو دیگر دید ۲۰۰ واحدی نمی دهد.

– اگر دشمنان شما را ببینند دیگر نمی توانید از درخت ها و موانع عبور کنید. (مثلا وقتی Dust روی شما زده شده یا Track شده اید)

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو از ۱۲۰/۹۰/۶۰ به ۹۰/۷۵/۶۰ کاهش یافت.

.

– تعداد اتک های مورد نیاز برای از بین بردن Cogs از ۳ به ۲/۲/۲/۳ تغییر یافت.

.

– میزان Intelligence پایه این هیرو به ۳ کاهش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۲ این هیرو از ۱۰ ثانیه به ۹ ثانیه کاهش یافت.

.

– مدت زمان ماندگاری لول ۶ این هیرو از ۲۰ ثانیه به ۲۴ ثانیه افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو از ۱۰۰ ثانیه به ۱۱۵ ثانیه افزایش یافت.

– میزان محدوده Silence این هیرو از ۳۵۰ به ۴۲۵ افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۲ این هیرو از ۹ ثانیه به ۱۲/۱۱/۱۰/۹ تغییر یافت.

.

– تغییر مدل Silence این هیرو به طور کل .

سایلنس مثل یک Wave به سمت دشمن زده میشه که ۹۰۰ رنج داره و یک ناک بک مختصر انجام میده .

.

– زمان آماده شدن سنگ این هیرو از ۳۵ به ۲۵ کاهش پیدا کرده

– لول ۳ این هیرو ثانیه سایلنس میکنه یه جای ۱/۱٫۵/۲/۲٫۵ ثانیه Stun .

– دمیج لول ۳ این هیرو از ۱۲۵ به ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ تغییر کرده .

– دمیج لول ۱ از ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ به ۱۲۵ تغییر کرده .

– لول ۱ به جای ۰٫۷۵/۱٫۲۵/۱٫۷۵/۲٫۲۵ Stun حالا  ۳٫۵/۴/۴٫۵/۵ سایلنس میکنه .

– شعاع عملکرد لول ۱ از ۲۲۵ به ۲۰۰ کاهش یافته .

– اگر هیروی خودی با لول ۳ این هیرو کشیده شود درخت ها در سر راه قطع میشه .

– اگر لول ۱ روی کسی زده شود با Linken خنثی میشه .

– لول ۳ روی هیرو های Magic Immune اثر نمیکنه .

– لول ۱ روی هیروهای Magic Immune اثر نمیکنه .

.

– میزان آرمور اولیه به ۱ کاهش یافت.

.

– میزان محدوده تحت تاثیر لول ۶ این هیرو از ۳۷۵ به ۴۰۰ افزایش یافت.

– میزان فاصله استفاده لول ۶ این هیرو از ۲۵۰ به ۲۷۵ افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو از ۱۲۰/۱۱۰/۱۰۰ به ۱۲۰/۱۰۰/۸۰ کاهش یافت.

– زمانی که در لول ۶ خود هستید سرعت شما ۱۰۰۰ می شود.

– میزان مانا مورد نیاز لول ۱ این هیرو از ۱۲۰ به ۹۰ کاهش یافت.

.

– میزان ماندگاری لول ۱ این هیرو از ۷ به ۸ ثانیه افزایش یافت.

– میزان خونی که لول ۱ این هیرو زمانی که خون شما کمتر از ۴۰% است میدهد از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰% به  ۳۰/۴۵/۶۰/۷۵% افزایش یافت.

– فاصله استفاده از لول ۱ این هیرو از ۴۵۰ به ۵۵۰ افزایش یافت.

.

– آرمور Forge Spirit های این هیرو از ۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸ به ۰/۱/۲/۳/۴/۵/۶ کاهش یافت.

– رنج Forge Spirit های این هیرو از ۳۰۰->900 به ۳۰۰->690 کاهش یافت.

– میزان سوزاندن مانا EMP این هیرو از ۱۰۰->400 به ۱۰۰->550 افزایش یافت.

– مدت زمان تاخیر زدن لول EMP از ۳٫۷->2 به ۲٫۶ تغییر یافت.

– مانا مورد نیاز برای لول Alacrity از ۷۵ به ۴۵ کاهش یافت.

– سرعت هیرو هنگام استفاده از Ghost Walk از -۳۰/-۲۵/-۲۰/-۱۵/-۱۰/-۵/۰ به -۳۰/-۲۰/-۱۰/۰/۱۰/۲۰/۳۰ تغییر یافت.

.

– میزان خسارت لول ۲ این هیرو از ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰ به ۵۰ تغییر کرد.

– کاهش  DPS لول ۳ این هیرو از ۱۰/۱۵/۲۰/۲۵ به ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰ افزایش یافت.

– میزان ماندگاری لول ۱ این هیرو از ۴ ثانیه به ۵ ثانیه افزایش یافت.

– کاهش DPS لول ۱ این هیرو از ۵/۱۰/۱۵/۲۰ به ۱۶/۳۶/۵۶/۷۶ افزایش یافت.

– میزان خسارت لول ۱ این هیرو از هر ۱ ثانیه به هر ۰٫۵ ثانیه افزایش یافت.

– میزان کاهش Attack Speed لول ۱ این هیرو از -۲۰ به -۳۰ افزایش یافت.

– میزان دمیج اولیه لول ۱ این هیرو برداشته شده است.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۱ این هیرو از ۳۰/۲۸/۲۶/۲۴ به ۳۰/۲۷/۲۴/۲۱ کاهش یافت.

.

– Stun لول Mana leak این هیرو از ۱٫۳/۱٫۶/۱٫۹/۲٫۲ به ۱٫۵/۲/۲٫۵/۳ افزایش یافت.

.

.

– میزان پرش لول ۳ این هیرو از ۴/۶/۷/۸ به ۴/۵/۶/۷ تغییر یافت.

– میزان خسارت لول ۳ این هیرو از ۸۰/۱۴۵/۲۰۵/۲۶۵ به ۸۰/۱۴۰/۲۰۰/۲۶۰ تغییر یافت.

– مدت زمان آماده شدن لول ۳ این هیرو از ۵٫۵ ثانیه به ۴ ثانیه کاهش یافت.

– مانا مورد نیاز برای لول ۳ این هیرو از ۱۰۰/۱۱۵/۱۳۰/۱۴۵ به ۹۰/۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰ کاهش یافت.

.

– میزان محدوده لول ۱ این هیرو از ۲۷۵/۱۵۰ به ۲۷۵/۲۰۰ افزایش یافت.

– مدت ماندگاری لول ۳ این هیرو از ۷ ثانیه به ۹ ثانیه افزایش یافت.

– میزان اضافه شدن سرعت توسط لول ۳ این هیرو از ۴/۵/۶/۷% به  ۵/۶/۷/۸% افزایش یافت.

.

– با داشتن Aghanim Scepter لول ۶ این هیرو در فاصله ۲۰۰ به همه خسارت وارد می کند.

.

– لول Entangle خرس این هیرو از این پس Orb Effect محسوب نمی شود.

.

– زمان نامرئی شدن گرگ های این هیرو از ۳ ثانیه به ۱٫۷ ثانیه کاهش یافت.

– گرگ های لول ۳ از این پس قدرت Invisible شدن دارند.

– گرگ های لول ۴ از این پس قدرت پر کردن HP خود به میزان ۱۵ واحد را دارند.

.

– میزان Intelligence اولیه این هیرو ۲ واحد افزایش یافت.

.

– میزان جذب خسارت ها توسط لول ۳ این هیرو از ۰٫۷۵/۱٫۲۵/۱٫۷۵/۲٫۲۵ به ۱/۱٫۵/۲/۲٫۵ افزایش یافت.

.

– لول مورد نیاز برای استفاده از Ultimate این هیرو از ۴/۱۱/۱۸ به ۳/۱۰/۱۷ کاهش یافت.

– لول Ultimate این هیرو به طور خودکار زمان زنده شدن شما را به میزان ۱۰%/۲۰%/۳۰% کاهش می دهد.

.

– شما در حین استفاده از Wave می توانید Attack دهید یا از آیتم ها یا لول های دیگرتان استفاده کنید.

.

– مانا مورد نیاز لول ۶ این هیرو از ۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ به ۱۷۵/۲۲۵/۲۷۵ افزایش یافت.

.

– لول ۱ این هیرو به کسانی که در Fog هستند نیز خسارت وارد می نماید.

.

– شانس Miss دادن لول ۲ این هیرو در شب از ۴۰% به ۵۰% افزایش یافت.

.

.

– مانا مورد نیاز لول Unfriend Fireblast (لولی که  وقتی که Aghanim Scepter دارید ظاهر می شود) از ۴۰۰ به ۶۰% میزان کل مانا موجود شما تغییر کرد.

یعنی شما همیشه میتونید از این لول استفاده کنید حتی زمانی که مانا شما ۱۰۰ باشد ، این لول ۶۰ مانا نیاز دارد.

.

– میزان چسبندگی لول ۳ این هیرو از ۱ به ۲ افزایش یافت.

.

– فاصله استفاده از لول ۲ این هیرو از ۵۵۰ به ۵۰۰ کاهش یافت.

.

– دشمنان نامرئی نیز از این پس باعث تار شدن این هیرو می شوند.

– Delay تار شدن این هیرو از ۱٫۵ ثانیه به ۰٫۷۵ ثانیه کاهش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو زمانی که Aghanim Scepter دارید از ۱۰۰/۷۰/۴۰ به ۴۰ ثانیه کاهش یافت.

.

– میزان پر شدن HP اولیه این هیرو از ۰٫۷۵ به ۱٫۵ افزایش یافت.

.

– فاصله خسارت لول ۲ این هیرو از ۲۷۵/۳۲۵/۳۷۵/۵۲۵ به ۵۲۵ تغییر یافت.

.

– تعداد استک های لول ۳ این هیرو از ۴ به ۵ افزایش یافت.

.

– میزان ماندگاری لول ۳ این هیرو از ۲٫۵/۳٫۲۵/۴/۴٫۷۵ به ۲٫۷۵/۳٫۵/۴٫۲۵/۵ افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو از ۱۴۰ به ۱۳۰ کاهش یافت.

.

– میزان خسارت لول ۶ این هیرو از ۶۰۰/۹۰۰/۱۲۰۰ به ۶۰۰/۱۰۰۰/۱۴۰۰ افزایش یافت.

.

– میزان دمیج اولیه این هیرو از ۴۰/۵۰/۶۰/۷۰ به ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ افزایش یافت.

.

– میزان خسارت لول ۲ این هیرو از ۷۰/۱۴۰/۲۱۰/۲۸۰ به ۶۰/۱۲۰/۱۸۰/۲۴۰ کاهش یافت.

– مدت زمان آماده شدن لول ۶ این هیرو از ۶۵ به ۶۰ ثانیه کاهش یافت.

.

– میزان افزایش رنج توسط لول ۳ این هیرو از ۸۰/۱۶۰/۲۴۰/۳۲۰ به ۱۰۰/۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰ افزایش یافت.

.

– وقتی شما لول ۶ خود را بر روی دشمن می زنید ، او را خواهید دید حتی اگر در fog برود.

.

– میزان سرعت اولیه این هیرو از ۲۹۵ به ۲۹۰ کاهش یافت.

.

– میزان آرمور اولیه ۳ واحد اضافه شد.

– مدت زمان آماده شدن لول ۳ این هیرو از ۳۶/۳۰/۲۴/۱۸ به ۳۲/۲۶/۲۰/۱۴ کاهش یافت.

.

– cooldown لول ۶ این هیرو از ۱۶۰/۱۱۰/۶۰ به ۱۲۰/۸۰/۴۰ کاهش یافته .

– لول ۶ این هیرو دیگه توسط Magic Immunity بلاک نمیشه .

– Cast Range لول ۱ از ۲۵۰ به ۲۷۵ افزایش یافته .

.

– میزان Debuff کردن لول ۲ این هیرو از ۶۰۰ به ۶۰۰/۵۵۰/۵۰۰/۴۵۰ تغییر کرد.

– میزان جلوگیری از خسارت لول ۲ این هیرو از ۹/۱۸/۲۷/۳۶ به ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰ افزایش یافت.

.

– Strength اولیه این هیرو از ۲۵ به ۲۲ کاهش یافت.

.

– اضافه شدن قدرت Aghanim Scepter . افزایش رنج عملکرد لیزر و کاهش زمان آماده شدن راکت ها.

.

– محدوده اثرگذاری لول ۶ این هیرو از ۶۲۵ به ۶۷۵ افزایش یافت.

– رنج استفاده از لول ۱ این هیرو از ۳۰۰ به ۶۰۰ افزایش یافت.

.

– حداکثر تعداد استک لول ۳ این هیرو از ۲/۳/۴/۵  به ۴ تغییر یافت.

– میزان افزایش Attack Speed به ازای هر استک از ۲۰ به ۱۶/۲۲/۲۸/۳۴ تغییر یافت.

.

– با استفاده از لول ۲ این هیرو یونیت های دیگر همان قدر خسارت می بینند که یونیت اصلی خسارت می بیند.

– مکانیزم ۵۰% برای لول ۶ این هیرو برداشته شده است. ( قبلا اگر Health حریف زیر ۵۰% بود خسارت بیشتری وارد می شد)

– کریتیکال اولیه لول ۶ این هیرو از ۳x به ۳٫۵x افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ۲ این هیرو از ۲۵/۲۰/۱۵/۱۰ به ۲۴/۱۸/۱۲/۶ کاهش یافت.

.

– کاهش آرمور توسط لول ۲ این هیرو از ۲/۳/۴/۵ به ۳/۴/۵/۶ افزایش یافت.

.

– دمیج اولیه این هیرو ۵ واحد کاهش یافت.

– میزان پر شدن HP اولیه این هیرو از ۰٫۷۵ به ۰٫۲۵ کاهش یافت.

.

– سرعت اولیه این هیرو ۵ واحد کاهش یافت.

– مانا مورد نیاز لول ۱ این هیرو از ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ به ۱۰۰ تغییر کرد.

– پرنده های لول ۶ این هیرو (Familiar ها) از این پس کاملا ضد مجیک (magic immune) هستند.

.

– مدت زمان ماندگاری لول ۳ این هیرو از ۱۲ به ۱۶ ثانیه افزایش یافت.

.

– مانا مورد نیاز برای لول ۶ این هیرو از ۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰ به ۱۵۰ کاهش یافت.

– لول ۶ این هیرو دیگر انیمیشنی ندارد.

.

– محدوده اثر گذاری لول ۳ این هیرو از ۱۵۰ به ۱۶۵ افزایش یافت.

– مانا مورد نیاز برای لول ۲ این هیرو از ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰ به ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰ کاهش یافت.

– لول ۱ این هیرو می تواند به دشمنانی که در محدوده دید شما نیستند هم برخورد کند. (Fog Of War)

.

– میزان کاهش سرعت دشمنان توسط لول ۶ این هیرو از ۵۰% به ۷۵% افزایش یافت.

– مدت زمان کاهش سرعت دشمنان توسط لول ۶ این هیرو از ۴ به ۵ ثانیه افزایش یافت.

.

– رنج استفاده از لول ۱ این هیرو ۷۰۰ به ۸۵۰ افزایش یافت.

.

.

.

آیتم ها :

-میزان پول حاصل از کشتن Courier برای هر بازیکن از ۱۷۵ به ۱۵۰ کاهش یافته .

.

– میزان مانا دادن این آیتم ۱۰ واحد افزایش یافت.

.

– محدوده تاثیرگذاری این آیتم از ۲۲۵ به ۲۵۰ افزایش یافت.

.

– دیگر این آیتم به مانا احتیاجی ندارد.

.

– می توانید با نگهداشتن دکمه Ctrl آن را بر روی یارهای خودتان استفاده کنید.

.

– میزان افزایش Agility این آیتم از ۲۲/۲۶ به ۲۵/۳۰ افزایش یافت.

.

– تعداد شارژهای این آیتم از ۴ به ۵ افزایش یافت.

– هزینه نامه این آیتم از ۸۰۰ به ۸۷۵ افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن این آیتم از ۲۵ به ۲۳ کاهش یافت.

.

– سرعت حرکت توسط این آیتم کاهش یافت.

.

– کاهش هزینه این آیتم از ۵۳ به ۵۰٫

.

– میزان LifeSteal این آیتم از ۱۷% به ۲۰% افزایش یافت.

.

– تغییر نوع محاسبه AOE این آیتم.

.

– افزایش Bounty این آیتم از ۱۰۰/۱۲۵/۱۵۰ به ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ .

– کاهش آرمور این آیتم از ۶/۸/۱۰ به ۴ .

– افزایش مدت زمان آماده شدن این آیتم از ۸۰ به ۹۵٫

.

– می توانید یکی از ward ها را به یارانتان بدهید.

.

– میزان خسارت این آیتم از ۶۰ به ۶۵ افزایش یافت.

.

– هزینه نامه این آیتم از ۱۸۷۵ به ۱۸۰۰ کاهش یافت.

.

– افزایش Agility توسط این آیتم از ۶ به ۹ واحد.

.

– افزایش قدرت پر کردن HP توسط این آیتم از ۳۲۵ به ۳۵۰ .

.

– افزایش مدت زمان اثر گذاری در کاهش سرعت از ۴ به ۵ ثانیه.

– افزایش میزان کاهش سرعت از ۳۰% به ۳۲% .

.

– می توانید یکی از ward ها را به یارانتان بدهید.

.

– زمان نامرئی شدن از ۱٫۸ به ۱٫۵ کاهش یافت.

– می توانید بر روی یارهای خودتان نیز استفاده کنید.(وقتی بر روی یارهایتان استفاده می کنید ۱۰ ثانیه به Cooldown می رود و ۶۰۰ واحد رنج دارد)

.

– افزایش میزان محدوده از ۷۱۹ به ۹۰۰ واحد .

– افزایش میزان کاهش سرعت حریف از ۳۰۰ به ۳۵۰ واحد.

.

– کاهش مدت زمان اثرگذاری از ۴۰ به ۳۵ ثانیه.

.

– Delay استفاده بر روی Tower ها از ۳/۵/۶/۷/۸ به ۳/۵/۵٫۵/۶/۶٫۵ تغییر یافت.

– فاصله قابل استفاده بر روی Tower ها از ۵۲۵ به ۵۷۵ افزایش یافت.

.

– افزایش میزان سرعت از ۸۵ به ۹۰ واحد.

– افزایش میزان پر شدن HP از ۱۰ به ۱۲ واحد.

.

– افزایش میزان Strength/Agility/Damage از ۳ به ۶ واحد.

.

.

.

.

.

.

امیدواریم که لذت برده باشید. اگر اشتباهی در متن بود در قسمت نظرات به ما اطلاع بدهید.

 

نظرات شما عزیزان

11 پاسخ به “تغییرات آپدیت مپ ۶٫۸۰ دوتا و دوتا ۲ کاملا فارسی”

 1. A_W_Z_2 گفت:

  ترجمه عالی بود.

 2. lvlmevel22 گفت:

  مرسی.
  برای Tinker زمان اماده شدن راکت ها و رتج لیزر دقیقا چقدر میشه وقتی آقانیم ببندیم؟

 3. royal گفت:

  مه خا لذت بردا

 4. Tranquil گفت:

  سلام
  توی نسخه ای که توی سایت برای فروش قرار گرفته این ابدیت هم هست؟

 5. Arman گفت:

  salam
  man nemitoonam online bazi konam
  mige aval update kon vali man balad nistam mishe komak konin
  mamnoon misham

  • NerdiS گفت:

   سلام دوست عزیز !

   استیم خودش اتوماتیک آپدیت می کنه و شما لازم نیست کاری کنید. روی دکمه Play که کلیک کنید خودش شروع به آپدیت کردن می کنه …

 6. Never...mOs گفت:

  Haj mehdi damet garm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:aaaah: 
:angel: 
:blink: 
:blush: 
:burn: 
:cheeky: 
:cool: 
:crazy: 
:cry: 
:blushh: 
:duel: 
:faceless: 
:frog: 
:alch: 
:stab: 
:trans: 
:devil: 
:disappear: 
:disapprove: 
:facepalm: 
:fail: 
:fire: 
:gross: 
:haappy: 
:happytears: 
:headshot: 
:hex: 
:highfive: 
:huh: 
:hush: 
:laugh: 
:rage: 
:sad: 
:sick: 
:sleeping: 
:smile: 
:snot: 
:stunned: 
:surprise: 
:tears: 
:thinking: 
:troll: 
:wink: 
:yolo: 
:invise: 
:double: 
:illusion: 
:haste: 
:regen: 
:ggdire: 
:ggradiant: 
 
برترین مطالب هفته
مطالب تصادفی