تغییرات آپدیت مپ 6.80 دوتا و دوتا 2 کاملا فارسی

آپديت ها 08 بهمن 1392 11 دیدگاه بازدید

terrorblade dota2

یکی از مهمترین اتفاقات آمدن هیروی Terror Blade  یا همان Soul Keeper در دوتا 2 است.

عکسهایی از این هیرو و لول های آن منتشر شده است که آمدن آن را در این پچ قطعی کرده است.

.

.

تغییرات Game Play :

– از این پس اگر بعد از تمام شدن تایمر پیک کردن هیرو در مد AP ، هیرویی انتخاب نکرده باشید در هر ثانیه 1 طلا از شما کم خواهد شد.

– تایمر مد AP از 60 ثانیه به 75 ثانیه افزایش یافت.

– تایمر زمان حرکت کریپ ها از 90 ثانیه به 75 ثانیه کاهش یافت.

– روشان دیگر از دقیقه 45 به بعد قوی تر نمی شود.

– میزان قوی تر شدن روشان به 20% افزایش یافت.

– میزان پول حال از کشتن روشان از 105-600 به 150-400 تغییر کرده .

.

.

هیروها :

– میزان دید در شب این هیرو از 1400 به 800 کاهش یافت.

– طول کشیدن لول 2 این هیرو از 7 ثانیه به 5.5 ثانیه کاهش یافت.

– لول 2 این هیرو در اثر حرکت در هوا قوی تر نخواهد شد. (مثلا وقتی هیروی حریف teleport می کند)

.

– میزان افزایش خسارت لول 2 این هیرو از 10/15/20/25 به 15/20/25/30 درصد افزایش یافت.

– مدت ماندگاری لول 2 این هیرو از 12 به 16 ثانیه افزایش یافت.

– میزان چسبندگی لول 2 این هیرو از 0.1 به 0.5 افزایش یافت.

.

– میزان محیط خسارت زدن توسط لول 6 این هیرو از 300 به 450 افزایش یافت.

–  برای لول 6 این هیرو نشانگر AOE قرار داده شده است.

.

 – میزان پر شدن HP این هیرو از 2 به 3 افزایش یافت.

– میزان ماندگاری لول 1 این هیرو از 1.5/2/2.5/3 به 2.0/2.4/2.8/3.2 افزایش یافت.

– زمان آماده شدن لول 1 این هیرو از 10 ثانیه به 16/14/12/10 ثانیه تغییر کرد.

.

– مدت برخورد اتک از 0.5 به 0.3 کاهش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول ظاهر کردن پرنده این هیرو از 60/70/80/80 به 60 ثانیه کاهش یافت.

– مدت زمان آماده شدن لول ظاهر کردن گراز این هیرو از 70/80/90 به 60 ثانیه کاهش یافت.

– با ظاهر کردن پرنده یا گراز دیگر پرنده یا گراز قبلی از بین نمی رود.

.

– میزان افزایش دمیج و سرعت این هیرو بر اساس لول 3 از 7/14/21/28 به 5/15/25/35 کاهش یافت.

– لول 3 این هیرو وقتی در فاصله کمتر از 325 شما باشد میزان سود کامل (به جای نصف) را به شما می دهد.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو از 180/160/140 به 140/120/100 کاهش یافت.

.

– دمیج اولیه این هیرو 4 واحد کاهش یافت.

.

– دیگر نمی تواند از محدوده مپ خارج شود.(برای سایر هیروها مانند Spectre و Batrider نیز این عمل صادق است)

– لول تور این هیرو دیگر دید 200 واحدی نمی دهد.

– اگر دشمنان شما را ببینند دیگر نمی توانید از درخت ها و موانع عبور کنید. (مثلا وقتی Dust روی شما زده شده یا Track شده اید)

.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو از 120/90/60 به 90/75/60 کاهش یافت.

.

– تعداد اتک های مورد نیاز برای از بین بردن Cogs از 3 به 2/2/2/3 تغییر یافت.

.

– میزان Intelligence پایه این هیرو به 3 کاهش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 2 این هیرو از 10 ثانیه به 9 ثانیه کاهش یافت.

.

– مدت زمان ماندگاری لول 6 این هیرو از 20 ثانیه به 24 ثانیه افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو از 100 ثانیه به 115 ثانیه افزایش یافت.

– میزان محدوده Silence این هیرو از 350 به 425 افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 2 این هیرو از 9 ثانیه به 12/11/10/9 تغییر یافت.

.

– تغییر مدل Silence این هیرو به طور کل .

سایلنس مثل یک Wave به سمت دشمن زده میشه که 900 رنج داره و یک ناک بک مختصر انجام میده .

.

– زمان آماده شدن سنگ این هیرو از 35 به 25 کاهش پیدا کرده

– لول 3 این هیرو ثانیه سایلنس میکنه یه جای 1/1.5/2/2.5 ثانیه Stun .

– دمیج لول 3 این هیرو از 125 به 100/150/200/250 تغییر کرده .

– دمیج لول 1 از 100/150/200/250 به 125 تغییر کرده .

– لول 1 به جای 0.75/1.25/1.75/2.25 Stun حالا  3.5/4/4.5/5 سایلنس میکنه .

– شعاع عملکرد لول 1 از 225 به 200 کاهش یافته .

– اگر هیروی خودی با لول 3 این هیرو کشیده شود درخت ها در سر راه قطع میشه .

– اگر لول 1 روی کسی زده شود با Linken خنثی میشه .

– لول 3 روی هیرو های Magic Immune اثر نمیکنه .

– لول 1 روی هیروهای Magic Immune اثر نمیکنه .

.

– میزان آرمور اولیه به 1 کاهش یافت.

.

– میزان محدوده تحت تاثیر لول 6 این هیرو از 375 به 400 افزایش یافت.

– میزان فاصله استفاده لول 6 این هیرو از 250 به 275 افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو از 120/110/100 به 120/100/80 کاهش یافت.

– زمانی که در لول 6 خود هستید سرعت شما 1000 می شود.

– میزان مانا مورد نیاز لول 1 این هیرو از 120 به 90 کاهش یافت.

.

– میزان ماندگاری لول 1 این هیرو از 7 به 8 ثانیه افزایش یافت.

– میزان خونی که لول 1 این هیرو زمانی که خون شما کمتر از 40% است میدهد از 15/30/45/60% به  30/45/60/75% افزایش یافت.

– فاصله استفاده از لول 1 این هیرو از 450 به 550 افزایش یافت.

.

– آرمور Forge Spirit های این هیرو از 2/3/4/5/6/7/8 به 0/1/2/3/4/5/6 کاهش یافت.

– رنج Forge Spirit های این هیرو از 300->900 به 300->690 کاهش یافت.

– میزان سوزاندن مانا EMP این هیرو از 100->400 به 100->550 افزایش یافت.

– مدت زمان تاخیر زدن لول EMP از 3.7->2 به 2.6 تغییر یافت.

– مانا مورد نیاز برای لول Alacrity از 75 به 45 کاهش یافت.

– سرعت هیرو هنگام استفاده از Ghost Walk از -30/-25/-20/-15/-10/-5/0 به -30/-20/-10/0/10/20/30 تغییر یافت.

.

– میزان خسارت لول 2 این هیرو از 25/50/75/100 به 50 تغییر کرد.

– کاهش  DPS لول 3 این هیرو از 10/15/20/25 به 15/20/25/30 افزایش یافت.

– میزان ماندگاری لول 1 این هیرو از 4 ثانیه به 5 ثانیه افزایش یافت.

– کاهش DPS لول 1 این هیرو از 5/10/15/20 به 16/36/56/76 افزایش یافت.

– میزان خسارت لول 1 این هیرو از هر 1 ثانیه به هر 0.5 ثانیه افزایش یافت.

– میزان کاهش Attack Speed لول 1 این هیرو از -20 به -30 افزایش یافت.

– میزان دمیج اولیه لول 1 این هیرو برداشته شده است.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 1 این هیرو از 30/28/26/24 به 30/27/24/21 کاهش یافت.

.

– Stun لول Mana leak این هیرو از 1.3/1.6/1.9/2.2 به 1.5/2/2.5/3 افزایش یافت.

.

.

– میزان پرش لول 3 این هیرو از 4/6/7/8 به 4/5/6/7 تغییر یافت.

– میزان خسارت لول 3 این هیرو از 80/145/205/265 به 80/140/200/260 تغییر یافت.

– مدت زمان آماده شدن لول 3 این هیرو از 5.5 ثانیه به 4 ثانیه کاهش یافت.

– مانا مورد نیاز برای لول 3 این هیرو از 100/115/130/145 به 90/100/110/120 کاهش یافت.

.

– میزان محدوده لول 1 این هیرو از 275/150 به 275/200 افزایش یافت.

– مدت ماندگاری لول 3 این هیرو از 7 ثانیه به 9 ثانیه افزایش یافت.

– میزان اضافه شدن سرعت توسط لول 3 این هیرو از 4/5/6/7% به  5/6/7/8% افزایش یافت.

.

– با داشتن Aghanim Scepter لول 6 این هیرو در فاصله 200 به همه خسارت وارد می کند.

.

– لول Entangle خرس این هیرو از این پس Orb Effect محسوب نمی شود.

.

– زمان نامرئی شدن گرگ های این هیرو از 3 ثانیه به 1.7 ثانیه کاهش یافت.

– گرگ های لول 3 از این پس قدرت Invisible شدن دارند.

– گرگ های لول 4 از این پس قدرت پر کردن HP خود به میزان 15 واحد را دارند.

.

– میزان Intelligence اولیه این هیرو 2 واحد افزایش یافت.

.

– میزان جذب خسارت ها توسط لول 3 این هیرو از 0.75/1.25/1.75/2.25 به 1/1.5/2/2.5 افزایش یافت.

.

– لول مورد نیاز برای استفاده از Ultimate این هیرو از 4/11/18 به 3/10/17 کاهش یافت.

– لول Ultimate این هیرو به طور خودکار زمان زنده شدن شما را به میزان 10%/20%/30% کاهش می دهد.

.

– شما در حین استفاده از Wave می توانید Attack دهید یا از آیتم ها یا لول های دیگرتان استفاده کنید.

.

– مانا مورد نیاز لول 6 این هیرو از 150/200/250 به 175/225/275 افزایش یافت.

.

– لول 1 این هیرو به کسانی که در Fog هستند نیز خسارت وارد می نماید.

.

– شانس Miss دادن لول 2 این هیرو در شب از 40% به 50% افزایش یافت.

.

.

– مانا مورد نیاز لول Unfriend Fireblast (لولی که  وقتی که Aghanim Scepter دارید ظاهر می شود) از 400 به 60% میزان کل مانا موجود شما تغییر کرد.

یعنی شما همیشه میتونید از این لول استفاده کنید حتی زمانی که مانا شما 100 باشد ، این لول 60 مانا نیاز دارد.

.

– میزان چسبندگی لول 3 این هیرو از 1 به 2 افزایش یافت.

.

– فاصله استفاده از لول 2 این هیرو از 550 به 500 کاهش یافت.

.

– دشمنان نامرئی نیز از این پس باعث تار شدن این هیرو می شوند.

– Delay تار شدن این هیرو از 1.5 ثانیه به 0.75 ثانیه کاهش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو زمانی که Aghanim Scepter دارید از 100/70/40 به 40 ثانیه کاهش یافت.

.

– میزان پر شدن HP اولیه این هیرو از 0.75 به 1.5 افزایش یافت.

.

– فاصله خسارت لول 2 این هیرو از 275/325/375/525 به 525 تغییر یافت.

.

– تعداد استک های لول 3 این هیرو از 4 به 5 افزایش یافت.

.

– میزان ماندگاری لول 3 این هیرو از 2.5/3.25/4/4.75 به 2.75/3.5/4.25/5 افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو از 140 به 130 کاهش یافت.

.

– میزان خسارت لول 6 این هیرو از 600/900/1200 به 600/1000/1400 افزایش یافت.

.

– میزان دمیج اولیه این هیرو از 40/50/60/70 به 40/60/80/100 افزایش یافت.

.

– میزان خسارت لول 2 این هیرو از 70/140/210/280 به 60/120/180/240 کاهش یافت.

– مدت زمان آماده شدن لول 6 این هیرو از 65 به 60 ثانیه کاهش یافت.

.

– میزان افزایش رنج توسط لول 3 این هیرو از 80/160/240/320 به 100/200/300/400 افزایش یافت.

.

– وقتی شما لول 6 خود را بر روی دشمن می زنید ، او را خواهید دید حتی اگر در fog برود.

.

– میزان سرعت اولیه این هیرو از 295 به 290 کاهش یافت.

.

– میزان آرمور اولیه 3 واحد اضافه شد.

– مدت زمان آماده شدن لول 3 این هیرو از 36/30/24/18 به 32/26/20/14 کاهش یافت.

.

– cooldown لول 6 این هیرو از 160/110/60 به 120/80/40 کاهش یافته .

– لول 6 این هیرو دیگه توسط Magic Immunity بلاک نمیشه .

– Cast Range لول 1 از 250 به 275 افزایش یافته .

.

– میزان Debuff کردن لول 2 این هیرو از 600 به 600/550/500/450 تغییر کرد.

– میزان جلوگیری از خسارت لول 2 این هیرو از 9/18/27/36 به 10/20/30/40 افزایش یافت.

.

– Strength اولیه این هیرو از 25 به 22 کاهش یافت.

.

– اضافه شدن قدرت Aghanim Scepter . افزایش رنج عملکرد لیزر و کاهش زمان آماده شدن راکت ها.

.

– محدوده اثرگذاری لول 6 این هیرو از 625 به 675 افزایش یافت.

– رنج استفاده از لول 1 این هیرو از 300 به 600 افزایش یافت.

.

– حداکثر تعداد استک لول 3 این هیرو از 2/3/4/5  به 4 تغییر یافت.

– میزان افزایش Attack Speed به ازای هر استک از 20 به 16/22/28/34 تغییر یافت.

.

– با استفاده از لول 2 این هیرو یونیت های دیگر همان قدر خسارت می بینند که یونیت اصلی خسارت می بیند.

– مکانیزم 50% برای لول 6 این هیرو برداشته شده است. ( قبلا اگر Health حریف زیر 50% بود خسارت بیشتری وارد می شد)

– کریتیکال اولیه لول 6 این هیرو از 3x به 3.5x افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن لول 2 این هیرو از 25/20/15/10 به 24/18/12/6 کاهش یافت.

.

– کاهش آرمور توسط لول 2 این هیرو از 2/3/4/5 به 3/4/5/6 افزایش یافت.

.

– دمیج اولیه این هیرو 5 واحد کاهش یافت.

– میزان پر شدن HP اولیه این هیرو از 0.75 به 0.25 کاهش یافت.

.

– سرعت اولیه این هیرو 5 واحد کاهش یافت.

– مانا مورد نیاز لول 1 این هیرو از 70/80/90/100 به 100 تغییر کرد.

– پرنده های لول 6 این هیرو (Familiar ها) از این پس کاملا ضد مجیک (magic immune) هستند.

.

– مدت زمان ماندگاری لول 3 این هیرو از 12 به 16 ثانیه افزایش یافت.

.

– مانا مورد نیاز برای لول 6 این هیرو از 200/300/400 به 150 کاهش یافت.

– لول 6 این هیرو دیگر انیمیشنی ندارد.

.

– محدوده اثر گذاری لول 3 این هیرو از 150 به 165 افزایش یافت.

– مانا مورد نیاز برای لول 2 این هیرو از 25/50/75/100 به 20/30/40/50 کاهش یافت.

– لول 1 این هیرو می تواند به دشمنانی که در محدوده دید شما نیستند هم برخورد کند. (Fog Of War)

.

– میزان کاهش سرعت دشمنان توسط لول 6 این هیرو از 50% به 75% افزایش یافت.

– مدت زمان کاهش سرعت دشمنان توسط لول 6 این هیرو از 4 به 5 ثانیه افزایش یافت.

.

– رنج استفاده از لول 1 این هیرو 700 به 850 افزایش یافت.

.

.

.

آیتم ها :

-میزان پول حاصل از کشتن Courier برای هر بازیکن از 175 به 150 کاهش یافته .

.

– میزان مانا دادن این آیتم 10 واحد افزایش یافت.

.

– محدوده تاثیرگذاری این آیتم از 225 به 250 افزایش یافت.

.

– دیگر این آیتم به مانا احتیاجی ندارد.

.

– می توانید با نگهداشتن دکمه Ctrl آن را بر روی یارهای خودتان استفاده کنید.

.

– میزان افزایش Agility این آیتم از 22/26 به 25/30 افزایش یافت.

.

– تعداد شارژهای این آیتم از 4 به 5 افزایش یافت.

– هزینه نامه این آیتم از 800 به 875 افزایش یافت.

.

– مدت زمان آماده شدن این آیتم از 25 به 23 کاهش یافت.

.

– سرعت حرکت توسط این آیتم کاهش یافت.

.

– کاهش هزینه این آیتم از 53 به 50.

.

– میزان LifeSteal این آیتم از 17% به 20% افزایش یافت.

.

– تغییر نوع محاسبه AOE این آیتم.

.

– افزایش Bounty این آیتم از 100/125/150 به 100/150/200 .

– کاهش آرمور این آیتم از 6/8/10 به 4 .

– افزایش مدت زمان آماده شدن این آیتم از 80 به 95.

.

– می توانید یکی از ward ها را به یارانتان بدهید.

.

– میزان خسارت این آیتم از 60 به 65 افزایش یافت.

.

– هزینه نامه این آیتم از 1875 به 1800 کاهش یافت.

.

– افزایش Agility توسط این آیتم از 6 به 9 واحد.

.

– افزایش قدرت پر کردن HP توسط این آیتم از 325 به 350 .

.

– افزایش مدت زمان اثر گذاری در کاهش سرعت از 4 به 5 ثانیه.

– افزایش میزان کاهش سرعت از 30% به 32% .

.

– می توانید یکی از ward ها را به یارانتان بدهید.

.

– زمان نامرئی شدن از 1.8 به 1.5 کاهش یافت.

– می توانید بر روی یارهای خودتان نیز استفاده کنید.(وقتی بر روی یارهایتان استفاده می کنید 10 ثانیه به Cooldown می رود و 600 واحد رنج دارد)

.

– افزایش میزان محدوده از 719 به 900 واحد .

– افزایش میزان کاهش سرعت حریف از 300 به 350 واحد.

.

– کاهش مدت زمان اثرگذاری از 40 به 35 ثانیه.

.

– Delay استفاده بر روی Tower ها از 3/5/6/7/8 به 3/5/5.5/6/6.5 تغییر یافت.

– فاصله قابل استفاده بر روی Tower ها از 525 به 575 افزایش یافت.

.

– افزایش میزان سرعت از 85 به 90 واحد.

– افزایش میزان پر شدن HP از 10 به 12 واحد.

.

– افزایش میزان Strength/Agility/Damage از 3 به 6 واحد.

.

.

.

.

.

.

امیدواریم که لذت برده باشید. اگر اشتباهی در متن بود در قسمت نظرات به ما اطلاع بدهید.

 

نظرات شما عزیزان

11 پاسخ به “تغییرات آپدیت مپ 6.80 دوتا و دوتا 2 کاملا فارسی”

 1. A_W_Z_2 گفت:

  ترجمه عالی بود.

 2. Arian گفت:

  Update key miad?

 3. lvlmevel22 گفت:

  مرسی.
  برای Tinker زمان اماده شدن راکت ها و رتج لیزر دقیقا چقدر میشه وقتی آقانیم ببندیم؟

 4. royal گفت:

  مه خا لذت بردا

 5. Tranquil گفت:

  سلام
  توی نسخه ای که توی سایت برای فروش قرار گرفته این ابدیت هم هست؟

 6. Arman گفت:

  salam
  man nemitoonam online bazi konam
  mige aval update kon vali man balad nistam mishe komak konin
  mamnoon misham

  • NerdiS گفت:

   سلام دوست عزیز !

   استیم خودش اتوماتیک آپدیت می کنه و شما لازم نیست کاری کنید. روی دکمه Play که کلیک کنید خودش شروع به آپدیت کردن می کنه …

 7. Never...mOs گفت:

  Haj mehdi damet garm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:aaaah: 
:angel: 
:blink: 
:blush: 
:burn: 
:cheeky: 
:cool: 
:crazy: 
:cry: 
:blushh: 
:duel: 
:faceless: 
:frog: 
:alch: 
:stab: 
:trans: 
:devil: 
:disappear: 
:disapprove: 
:facepalm: 
:fail: 
:fire: 
:gross: 
:haappy: 
:happytears: 
:headshot: 
:hex: 
:highfive: 
:huh: 
:hush: 
:laugh: 
:rage: 
:sad: 
:sick: 
:sleeping: 
:smile: 
:snot: 
:stunned: 
:surprise: 
:tears: 
:thinking: 
:troll: 
:wink: 
:yolo: 
:invise: 
:double: 
:illusion: 
:haste: 
:regen: 
:ggdire: 
:ggradiant: 
 
برترین مطالب هفته
مطالب تصادفی